שתיים בריבוע

70.00

משחק אתגר חשיבה מתמטי.

המשחק כולל לוח משחק וחיילי משחק.

מטרת המשחק היא לסדר את חיילי המשחק על גבי הלוח, כך שבכל שורה מאונכת, מאוזנת ואלכסונית לא יהיו יותר משני חיילי משחק.